Vinterleieren

Kurs i vinterrdning for Røde KorsHjelpekorps

Vinter C (KSOR)

Vinter B (LSOR)

Lokalt skrEdkurs

Vinter C (KSOR) er kurset du må ha for å delta på redningsaksjoner på vinterfjellet med Hjelpekorpset. 

Her vil du lære samhold og hva som trengs for å ferdes i vinterfjellet.

Kursleder: Kirjan Krågeland This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Vinter B (LSOR) er kurset du bør ha før du ferdes på vinterfjellet i Røde Kors sin tjeneste. Ved endt kurs skal du kunne lede søkslag under aksjon på vinterfjellet.

Flere etater har hatt deltakere på dette kurset, slik som bla politiet.

Kursleder: Sondre Lilledrange This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Det vil ikke bli arrangert lokalt skredkurs på vinterleiren 2016