Vinterleieren

Kurs i vinterrdning for Røde KorsHjelpekorps

KVALIFISERT SØK OG REDNING- KSOR VINTER (C-kurs)

 

 

Målsetting:

Etter endt opplæring skal mannskapene til hjelpekorpset være i stand til å løse oppdrag gjeldende ettersøking og enkle redningsoppdrag på vinterstid.

Medlemmene skal også være i stand til å kunne utføre ulike type vaktoppdrag under vinterforhold i regi av hjelpekorpset.


Hovedelementer i kurset:

 

  • Nødbivuakkering om vinteren
  • Transport av pasient om vinteren 
  • Grovsøk/finsøk om vinteren
  • Snøskred
  • Redning i skred
  • Avsluttende øvelse vinter

 

 

Alle søknadene skal ha påtegning fra eget hjelpekorps. Mer informasjon om tider, sted, pakkeliste og program vil bli tilsendt aktuelle deltakere.

 

Teori blir avholdt på distriktskontoret i Sandnes to tirsdagskvelder: 02. og 09.februar 2016 kl. 18:00

 

PS: Deltakere fra nord-Rogaland koordinerer teoridelen med eget korps i forkant

 

Kursleder KSOR Vinter: Kirjan Krågeland, tlf: 908 74 116, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.