Vinterleieren

Kurs i vinterrdning for Røde KorsHjelpekorps

 KURSINVITASJON TIL LSOR:

 

Målsetting:

Målet for kursene er at deltakerne etter endt opplæring skal kunne utøve hensiktsmessig lederskap på

lagsnivå innen ettersøkning og skadestedsarbeid, og ivaretakelse av hensynet til egne mannskapers sikkerhet.


Deltagernes forutsetninger:

Det forutsettes at deltakerne før opptak har gjennomført NRKH sin grunnopplæring samt C-kurset på lokalt nivå

som heter ”Ettersøkning/redning, barmark” eller ”vinter”, avhengig av hvilket kurs du søker på, eller

søke om å få godkjent tilsvarende kompetanse. I tillegg er det et absolutt krav at søkeren er godkjent

hjelpekorpsmedlem, og kan fremvise id-kort ved oppstart av kurset.


Program:
Kursene gjennomføres med utgangspunkt i NRKH sine kursplaner for kursene ettersøkningsledelse vinter

og barmark, og dekker kompetansekravene som er beskrevet i disse kursplanene.


Kurshelgene vil bestå av både teori og praksis, og det legges stor vekt på lederskapsopplæring.

Deltakerne får kontinuerlig oppfølging av dyktige veiledere på praksishelgene.


Teorikurset blir gjennomført: 30.-31. januar 2016 (uke 4) på Svanevatn, Egersund


Kun deltakere fra nord-Rogaland vil få tilbud om overnatting fra fredag 29.januar. Kryss for dette i påmeldingsskjemaet.


Alle søknadene skal ha påtegning fra eget hjelpekorps. Mer informasjon om tider, sted, pakkeliste og program vil bli tilsendt aktuelle deltakere.


Kursleder LSOR Vinter: Sondre Lilledrange, tlf: 934 88 893, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.